Nyheter

India kan snart utgjøre en bitcoin-relatert advarsel

Nå har vi allerede hørt at både Kina og Frankrike har utstedt offentlige advarsler mot digital valuta bitcoin. Det neste landet som kan hoppe på bandwagon er India, ifølge en rapport fra India. . Bekymringen er selve salgsstedet for bitcoin - det faktum at det ikke er regulert eller kontrollert av en sentral myndighet. I tillegg mener tjenestemenn at offentligheten er utsatt for å bli lurt (som om å si at hele bitcoin-økosystemet er en ponzi-ordning).

"Det kan snart utstedes en offentlig rådgivning for å advare mot mulige risikoer forbundet med Bitcoins," sa en senior tjenestemann i India. "Faktum er at regulatorer krypterer for måter å regulere hele denne spekteret av digital valuta, da det er et helt nytt konsept i India, og selv jurisdiksjonen er ikke klart ennå om hvem som skal regulere dem. "

Ifølge V Rajendran, president for Cyber ​​Society of India," Den virkelige frykten er at Bitcoin kan brukes til å hjelpe hvitvasking. “

"Konseptet med en digital valuta, uregulert av noen monetære myndigheter, er en oppskrift på katastrofe. RBI må gå inn og regulere dette umiddelbart. Lokket av såkalt verdsettelse i Bitcoin-verdi, kan folk investere i dette og risikere å miste alt. "

Det er en interessant teori, men en som viser de store regjeringers overveldende nervøsitet når det gjelder temaet digitale valutaer som en dag kan overta tradisjonell fiat-valuta. (via IndiaTimes)